Kiedy pada słowo „rozwód” zazwyczaj małżonkowie czują się zagubieni i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. W przypadku chęci rozwiązania małżeństwa konieczne jest nie tylko uzgodnienie najważniejszych kwestii związanych z podziałem majątku, ale i omówienie spraw związanych z wychowaniem nieletnich dzieci. Zdarza się, że wieloletni konflikt pomiędzy małżonkami utrudnia polubowne zakończenie małżeństwa. Adwokat może okazać się pomocny!

Skąd ta duża liczba rozwodów?

Liczba rozwodów w Polsce z roku na rok zwiększa się. Najczęściej kryzys dotyczy par z niewielkim stażem małżeńskim. Wg GUS już co trzecie małżeństwo ulega rozpadowi, a tylko połowa z rozwodów kończy się polubownie, bez orzekania o winie. W takich przypadkach najczęściej powodem do rozwodu są „różnice nie do pogodzenia”. W innych przypadkach może chodzić o nowych partnerów i chęć zakończenia dotychczasowej relacji. O ile para nie doczekała się potomstwa i dużego majątku możliwe jest rozwód szybki. Kiedy jednak konieczny jest podział zgromadzonych dóbr i przyznanie opieki nad dzieckiem pomoc adwokata może okazać się nieodzowna – podkreśla kancelaria adwokacka adwokat-katowice.info.pl.

Dlaczego warto wynająć prawnika?

Zadaniem prawnika jest przede wszystkim reprezentowanie nas przed wymiarem sprawiedliwości i ochrona naszego dobrego imienia. Na samym początku adwokat będzie musiał zapoznać się z naszą sprawą i przeanalizować ją bezstronnie. Dopiero wtedy możliwe będzie określenie strategii działania w sądzie. Istotne jest również określenie naszych oczekiwań względem wyroku sądu, szczególnie kiedy idzie o zasądzenie alimentów czy też przyznanie opieki nad małoletnimi dziećmi. Zadaniem prawnika jest tworzenie odpowiednich wniosków i przedkładanie je przed sąd, obrona naszych interesów i powstrzymywanie swoich klientów przed krokami, które mogą okazać się negatywne w skutkach.